Potatis pasta & ris
Mitt i köket
Skogsängsvägen 2
141 43 Huddinge
0707 93 95 90